I år har vi tagit steget vi pratat om sedan start, och blivit ett andelsjordbruk. Det innebär ett nära partnerskap mellan oss som producenter och våra medproducenter- ätarna av den mat vi producerar. Enligt vårt upplägg innebär det för medproducenten att man köper en andel av gårdens skörd i förväg, betalar en fast månadskostnad och sedan får 10 leveranser av kött, ägg och grönsaker utspridda över året. Tillsammans delar vi som producenter riskerna men också privilegierna en djuruppfödning/växtodling medför med våra medproducenter. Blir skörden stor kommer våra ätare få mer mat i frysar och på bord, för samma peng. Arbetet vi lägger ned är i princip detsamma oavsett storleken på skörden, vilket för vår del innebär att vi har en stadig inkomst på produktionen och får lättare att planera arbetet.

Alla vinner! 

Vi har inbjudit de som är intresserade av upplägget till gården, för att de ska se hur vi arbetar och känna att de vill stötta vår djurhållning och sättet vi jobbar på. Odlingen av grönsaker och hållningen av Linderödssvin sköter vi tillsammans med vår samarbetsgård Nyttogården, ett av de första andelsjordbruken i landet och vår mentor gällande växtodling. Alla är vi barn i början, så vi har valt att mjukstarta med antalet andelar för att underlätta övergången. Tanken är att öka under en femårsperiod och se vart vi landar! Spännande! 

Drygt ett halvt ton närproducerad relationsmat landar i våra medproducenters kök det här första året, i form av kött, ägg och grönsaker.

Är du intresserad av att få veta mer, eller ansluta dig som medproducent? Maila jennie@larssonsgard.se i såna fall!

Påskpussar i grishagen❤