Lappgetter

_AND4429

På gården finns genbank 766, som ägs privat av Sanna Rohlén. De delar hägn med gårdens får, och går ute året runt.

År 2001 tillvaratogs de sista återstående Lappgetterna från renbetesmarkerna i Fatmomakke, och genbank startades för att bevara rasen. Lappgeten är en lättfödd, medelstor ras, de flesta är vita men det förekommer svarta, grå och bruna inslag. De mjölkar bra och är utmärkta sly-röjare.

31/12 2013 fanns 198 djur samlade i 47 genbanksbesättningar i landet.