Linderödssvin

_AND3930-2

 

Linderödssvinet är Sveriges enda oförädlade lantras av svin. En lantras kommer från ett begränsat område och har funnits där under så lång tid att den anpassat sig genetiskt till den lokala miljön. Linderöddsvinet är härdigt och trivs bäst om det ges möjlighet att vara ute och böka i skog och mark. Hos oss bor grisarna ute året om i rymliga hagar och föds upp på egenproducerat ekologiskt foder. De lever i grupp och bökar fritt i jorden och har under sommarhalvåret en gyttjepöl att svalka sig i då de vill. Vi har genbanksanslutna Linderödare för avel (genbanksnummer 1220), priser enligt Landtsvinets rekommendationer. Just nu har vi inga grisar till salu, men vi tar emot intresseanmälningar för kommande kullar.